Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

"EN INTERIÖR FRÅN MIN ATELJÉ"

Under åren 1995 - 96 skissades och konstruerades denna eka, en symbol för den gamla vrakeka från ostkusten som fiskare under 1800-talet använde för att vraka sill.

Båten är 22 fot, det vill säga
6,6 meter lång. Det var ett stort planerings- och forkningsarbete att bygga den stora vävramen av lösvirke och jag slog i 680 spik som skulle hålla varpen innan själva skapelseprocessen kunde börja.

Båten, som är tredimensionell, är byggd i två delar, sammanfogade med en tjock tross. Allt är sammansplitsat till ett enda stycke och försett med långa rep som gör det möjligt att förankra den på olika platser som torg, konsthallar eller liknande.

Foto av Rolf Enarsson