Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

"REP I RO"

En urform för allt liv

Cirkeln och klotets form
det sköna
det sinnliga
och det gåtfulla...

Cirkelns synliga och osynliga form
Klotets monumentala styrka
och svaghet i universum

En urform för allt liv...


En dikt av Ingrid Enarsson
Foto av Thorsten Persson