Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

"TJUSAT REP"

Konstnären som också blev repslagare

Detta är en installation
vid havet med ett handslaget rep som är ca 400 meter långt.
Det rinner upp ur havet
och slutar som en fallossymbol,
en fruktbarhetssymbol.
Repet är infärgat
från ljusaste grön till mörkaste blå och är från den tunnaste fiber upp till åtta cm i diameter
eller från en tråd till etthundranittioåtta trådar
som allra tjockast.

Följ gärna de olika installationerna vid sydostkusten i Skåne,
på Österlen, där jag bor...

Foto av Rolf Enarsson