Fiber art

Glöm inte att klicka på bilderna!

"HAVET...UR VILKET ALLT LIV FÖDS"
"HAVET...UR VILKET ALLT LIV FÖDS"

"SNURRAT REP"
"SNURRAT REP"

"TJUSAT REP"
"TJUSAT REP"

"REP I RO"
"REP I RO"

"Tre Pelare"
"Tre Pelare"

SEX PELARE
SEX PELARE

"KVINNOR"
"KVINNOR"

"TVÅ KVINNOR"
"TVÅ KVINNOR"

"TRE AV SJU ANDROGYNER"
"TRE AV SJU ANDROGYNER"

"SJU ANDROGYNER (DETALJ)"
"SJU ANDROGYNER (DETALJ)"

VENUSAR
VENUSAR

Arbete
Arbete

"EN INTERIÖR FRÅN MIN ATELJÉ"
"EN INTERIÖR FRÅN MIN ATELJÉ"

"BÅT I FRIHET"
"BÅT I FRIHET"

"VID HAVET...."
"VID HAVET...."

 

Konstnär/skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd 157, 272 97 Gärsnäs
Tel: +46 414 24217, Mobil: +46704674751, Epost: atelje@ingridenarsson.com, Epost: ingrid.enarsson@gmail.com