Fotoalbum

Glöm inte att klicka på bilderna!

Några bilder från mina tidigare utställlningar och produktion.Ateljé interiör

Affisch bild 2009

Tomelilla utst. 2004

Isskulptur

Isskulptur 200x100 cm i ett blockSkulptur Bienalen 2000,

Snöbåt 2005

 

Konstnär/skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröds Byväg 15, 272 97 Gärsnäs
Mobil: +46704674751, Epost: atelje@ingridenarsson.com, Epost: ingrid.enarsson@gmail.com