Bilder

Konstnär/skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd 157, 272 97 Gärsnäs
Tel: +46 414 24217, Mobil: +46704674751, Epost: atelje@ingridenarsson.com, Epost: ingrid.enarsson@gmail.com