Klippans konsthall

Det offentliga reptricket
Johanna Gredfors Ottesen om Ingrid Einarsson på Klippans konsthall.
                                        
Ingrid Enarsson
Klippans konsthall
Pågår till den 27 februari.
                                        
konst. Offentlig konst är en konstart som inte är särskilt bekväm att ägna sig åt. Det krävs plats och resurser för att skapa den. Helst ska den också på något sätt kommunicera med allmänheten och locka till samtal, reflektion, interaktion.
Ingrid Enarsson arbetar nästan uteslutande med konst i det offentliga rummet. Hennes skulpturer är ofta i stort format, och samspelar med ljus och luft och mellanrum. De är sådana verk som bjuder in betraktaren till att gå runt, böja sig och kika genom springorna. Men också i utställningssammanhang, som här på Klippans konsthall, är Enarssons verk riktade mot det offentliga rummet.
Centralt står i den här utställningen en prototyp för ett verk som är tänkt att uppföras i mycket större skala. Det består av ett antal militäriskt uppställda rör med hål i, det hela ser schematiskt och strängt ut – men ser man närmre är varje rör individuellt, hålen kan sitta lite hur som helst. Som en sublim pelarsal av raka, fläckiga ungbjörkar ser de först ut, silande luft och solljus. Ett notställ med ett blad med information om verket, ger dock vid hand att det är blockflöjter det rör sig om.
Med notstället framför sig liknar de stumma flöjterna en orkester i sig. De disparat placerade hålen ger olika toner – för verket är förstås egentligen tänkt att placeras utomhus, för att sila vind och brus. Men också i en vindstilla konsthall är verket i högsta grad flerdimensionellt – det bjuder in betraktaren till att gå runt det, se mellanrummen. Och uppenbart är att det är ett flexibelt verk vars uttryck förändras – annat än bara storleksmässigt – när proportionerna blåses upp eller ned, och som också ändras med ljus- och ljudförhållanden.
I utställningen råder ett övergripande marint tema med ett par stora, mäktiga segeldukar, några snabba, impressionistiska akvareller föreställande ett och samma Österlenlandskap i olika stadier av upplösning – nästan total en disig vinterdag, delvis när havet brusar eller under en mulen höstdag. Ett centralt verk är skulpturen ”Reptricket”, här i liten modell, men som i större version finns som offentlig utsmyckning i en rondell i Arlöv; en pendang till indiska reptrick höjer den sig i en svajande, runtgående, hypnotisk rörelse.
Och så är det de märkliga flöjterna, som gång på gång ändrar uttryck. Den ganska trånga konsthallens arkitektur förändrar verken och ger installationerna ytterligare ett uttryck – inte som modeller av någonting annat utan som autonoma verk i sig.
Johanna Gredfors Ottesen johanna.gredfors@gmail.comrondellen i Burlövs kommun. Reptricket 2006
Fredrik Dunér
Examensarbete 30hp, Landskapsarkitektprogrammet, 2008
Handledare: Carola Wingren
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds‐ och jordbruksvetenskap, SLU Alnarp, området för Landskapsplanering
Examensarbeten inom Landskapsarkitektprogrammet vol. 2008:56
läs mer om examsarbetet

"Harry Martinson I tiden 2009" citat, ur Harry Martinson Sällskapet.

Den 26 oktober år 2006 invigdes av konstnären Ingrid Enarsson ett nytt konstverk Pennans makt, som står i rondellen i Jämshög. Författarbygdens nya symbol utgörs av en penna, riktad mot himlen och ett oskrivet ark. Vilka de är, som hittills har skrivit och berikar oss med sina författarskap, kan vi läsa på minnessten och minnestavla vid Jämshögs kyrka. Författarna är många från denna rika kulturbygd. Konstverket Pennans makt med det oskrivna arket, väcker frågor om vilka som fortsätter det förpliktande värvet. Harry Martinson tänkte nog också över detta, när han kallade sitt bidrag till Tor Bonnier på hans 50-årsdag "Oskrivna öden, ännu ej vässta blyertspennor."

När jag stått vid konstverket Pennans makt och känt trafikens oro i rondellen, har jag sett en fågel sitta högst uppe på spetsen av konstverkets penna, riktad mot himlen. Några rader från Harry Martinsons dikt Oförklarlig oro ur NOMAD tolkar för mig upplevelsen. Jag tillönskar alla i Jämshögsrondellen sådant tilltal:

Som en segrare på dess topp sitter en gulsparv,
med vinden bläddrande i bröstdunet.
Med strupen joddlande: Lugn! åter lugn! i din oro,
i din nöd, människa - detta är tecknet!

Då vändes mitt sinne som ett fullklottrat blad -
och jag sjunger. Ja, jag börjar sjunga i vinden.


Paradisdikt

Allting får namn av sitt hem,
tinget får hem i sitt namn.
Paret i paradis paras.
Famn söker alltid en famn.
Språket är hav, det är skepp.
Ord äger vidd och når hamn.
Ordet om tinget får grepp.
Språket är lyckligt av namn.

Språket är lustgård och grav,
glömskan kan grönska som gräs.
Stavaren stavar till stav,
nästan din bor på ett näs.
Språket är lyckligt i sig
språket i paradis
parar sig lyckligt med dig.
Språket är paradisgräs
betat av salig hjord.
Tinget är invigt med ord.
Språket är saligas spis.

HARRY MARTINSON, ur Dikter om ljus och mörker, 1971
---------------
2014
"P som i poesi. E som i eldsjäl. N som i nakna sanningen."

"Så presenterade PEN-klubbens dåvarande ordförande Erik Hjalmar Linder föreningen vid mitten av femtiotalet", skriver Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, i sin bok BLAND LITTERATURENS FÖRENADE NATIONER - KRING SVENSKA PEN-KLUBBENS HISTORIA (2013). Förkortningen PEN står för att föreningen organiserar skribenter och redaktörer: Poets, Playwrights, Editors, Essayista, Noveists. PEN är numera en världsomspännande solidaritetsförening för litteraturens och författares frihet. Den svenska PEN-klubben grundades år 1922, knappt ett år efter den engelska. Konstverket "Pennans makt" som finns i Jämshög, förbinds kanske närmast med Harry Martinson och Sven Edvin Salje, men kunde vara en värdig symbol för vad alla PEN-klubbar vill stå för.


Pennans makt
Av konstnär och skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd, 2006
Konstverket av aluminium finns i rondellen, Jämshög


Konstnär/skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröds Byväg 15, 272 97 Gärsnäs
Mobil: +46704674751, Epost: atelje@ingridenarsson.com, Epost: ingrid.enarsson@gmail.com