Fregende  |  Tillbaka  |  Nsta

Rondellgestaltning
Jämshög i Olofströms kommun, väg 121, Blekinge.
Rondellen invigdes i oktober 2006