Akvarell och collage

Akvareller och collage. Nya akvareller finns färdig för utställningar hösten 2010.

Guldcollage

guldcollage 2004-sålda

såld, Pikturas konstförening

2007 såld

Myvatn, Island 2005-såld

Akvarell 2007-såld

Konstnär/skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröd 157, 272 97 Gärsnäs
Tel: +46 414 24217, Mobil: +46704674751, Epost: atelje@ingridenarsson.com, Epost: ingrid.enarsson@gmail.com