Föregående  |  Tillbaka  |  Nästa

Tillverkningsprocess.
Efter allt svetsningsarbete och böjning av den massiva aluminiunstången, börjar pådragning av repet som var en del av arbete för att sedan lägga på reprullen...
Allt mitt svetsningarbete och delar av tillverkningen sker i ett par företag norr om Karlskrona.
Målningarbetet och glasfibringen sker därefter.