V?lkommen till min hemsida...

Tack för att du tittar in på min hemsida. Här kan du se på mina skulpturer, installationer och följa mina arbetsprocesser. Du kan också se vad som är aktuellt.

Vrakekan härnedan är 22 foot lång
Vrakekan har varit utställd bla. i Paris, Ystads konstmuseum, Karlskrona konsthall och flera andra platser i Europa.

Thank you for visiting my website. Here you can see on my sculptures, installations, and follow my work processes. You can also see what is going on.

Wreck Ekan hereafter is 22 foot long
Wreck Ekan has been on display among others. in Paris, Ystad Art Museum, Karlskrona art gallery and several other locations in Europe

Konstnär/skulptör Ingrid Enarsson, Skräddaröds Byväg 15, 272 97 Gärsnäs
Mobil: +46704674751, Epost: atelje@ingridenarsson.com, Epost: ingrid.enarsson@gmail.com